EXP là gì?

EXP là một từ được nhìn thấy ở rất nhiều nơi và không còn quá xa lạ với mọi người. Mặc dù vậy không phải ai cũng hiểu hết các ý nghĩa chính xác của EXP là gì. Thực thế thì EXP xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nên được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ liệt kê các nghĩa của EXP.

Ý nghĩa EXP từng lĩnh vực

EXP trên sản phẩm, mặt hàng là viết tắt của từ Expiry Date, ngày hết hạn sử dụng của sản phẩm. Cùng nghĩa với EXP là BBE/BE có nghĩa là Best before end date, sử dụng trước ngày hết hạn.

Thường thì EXP được in dưới đáy sản phẩm với loại mặt hàng dạng chai, lọ hoặc in ở thân chai, trên mặt sản phẩm để người dùng dễ đọc thông tin. EXP luôn đi kèm theo ngày tháng. Thường có 3 kiểu ghi ngày hết hạn là Exp ngày-tháng-năm, Exp tháng-ngày-năm và Exp tháng-năm-mã sản phẩm-ngày.

EXP trong CV xin việc thì được hiểu là Experience chính là các kinh nghiệm mà người xin việc đã có. Công ty tuyển dụng sẽ dựa vào những kinh nghiệm này để đánh giá một phần nào năng lực cũng như sự thích nghi của bạn với công việc đang tuyển dụng. Từ Exp xuất hiện trong game cũng được hiểu là kinh nghiệm để tăng lên một cấp nào đó.

Experience

EXP trong lĩnh vực kinh doanh là từ viết tắt của Expense, được hiểu là chi phí, chi tiêu, một khoản tiền, hoặc bất kỳ hình thức tài sản nào nói chung, cho một người hoặc nhóm để trả cho một vật phẩm hoặc dịch vụ. Chẳng hạn tiền thuê nhà cũng được gọi là một loại chi phí.

Xem thêm:

  • Netizen là gì?
  • ETC là gì? Ý nghĩa etc?

QTM-CS

QTM-ĐM