Code Bee Swarm Simulator mới nhất và cách nhập

Bee Swarm Simulator code là nội dung mà người chơi Roblox quan tâm bên cạnh nội dung của trò chơi. Giúp bạn có Bees, Jelly Beans, Bamboo và nhiều vật phẩm khác trong game.

Nếu bạn chưa tưởng tượng ra việc nhập code Bee Swarm Simulator thì có thể xem qua cách nhập code của nhiều tựa game Roblox như: code Noob Army Tycoon, code Shindo Life, code Ro Ghoul, code Anime Run, code King Legacy… Phần thưởng của Bee Swarm Simulator mới nhất nằm dưới đây và phần thưởng của code sẽ chỉ cách bạn vài thao tác nhập code theo hướng dẫn dưới đây.

Code Bee Swarm Simulator mới nhất

code bee swarm simulator 2021

 • Banned – Nhận Stubborn Bee Jelly và Buff!
 • 1MLikes – Nhận free stuff! (phải trong nhóm)
 • WordFactory – Nhận free stuff! (Ready Player Two Code)
 • Millie – Nhận free stuff! (Ready Player Two Code)
 • Troggles – Nhận free stuff! (Ready Player Two Code)
 • Luther – Nhận free stuff! (Ready Player Two Code)
 • CarmensAnDiego – Nhận free stuff! (Ready Player Two Code)
 • Dysentery – Nhận free stuff! (Ready Player Two Code)
 • Jumpstart – Nhận free stuff! (Ready Player Two Code)
 • Mocito100T – Nhận Stingers, Gumdrops, Coconuts, Inspire, Coconut Field Boost, Coconut Field Capacity
 • RedMarket – Nhận Pepper Patch Boost, Pepper Patch Capacity, Pepper Patch Market Boost (phải trong nhóm)
 • Cubly – +1 Bumble Bee Jelly, +10 Bitterberries, +1 Micro-Converter, Capacity Code
 • 500mil – Stump Field Boost (x2), Bamboo Field Boost (x3), 5x Field Dice, 5x Gumdrops, 5x Jelly Beans, 5x Wealth Clock, 1h Conversion Boost, Science Bear Morph
 • BeesBuzz123 – 1x Cloud Vial, 5x Gumdrops, 3x Jelly Beans
 • ClubBean – Magic Bean, Pineapple Patch Boost (x2) [must me in Bee Swarm Simulator Club]
 • ClubConverters – 10x Micro-Converters [must be in club]
 • Discord100k – Marshmallow Bee Buff, Rose Field Boost (x3), Pine Tree Forest Boost (x3): +300% Pine Tree Forest Pollen, Spider Field Boost (x3), 3x Jelly Beans, 3x Gumdrops, 3x Moon Charm, 3x Tickets.
 • GumdropsForScience – 15x Gumdrops
 • Marshmallow – 1h Conversion Boost, Marshmallow Bee
 • SecretProfileCode – Ant Pass, Shocked Bee Jelly, Oil, Glue Buff, Enzymes Buff
 • Sure – Dandelion Field Boost (x3), 30m Conversion Boost, 2,500 Honey
 • Teespring – Bamboo Field Boost (x3), Bamboo Field Winds (x3), Marshmallow Bee
 • Wax – 5x Tickets, 5,000 Honey
 • Wink – Dandelion Field Boost (×7), 5x Tickets, 5,000 Honey, Haste+, Black Bear Morph
 • Buzz – 5,000 Honey
 • Nectar – 5,000 Honey
 • 38217 – 5x Tickets
 • Bopmaster – 5x Tickets
 • Cog – 5x Tickets
 • Connoisseur – 5x Tickets
 • Crawlers – 5x Tickets
 • Roof – 5x Tickets

Cách nhập code Bee Swarm Simulator

bee swarm simulator code

Để nhập code trong Bee Swarm Simulator, bạn chỉ cần chọn biểu tượng cài đặt. Và trên phần Promo Code bạn hãy nhập code ở khung nhập code bên cạnh và chọn Redeem.

Xem thêm:

 • Code Hiệp Nghĩa Giang Hồ mới nhất và cách nhập
 • Code Fishing Simulator, code cơn sốt câu cá và cách nhập

QTM-CN

QTM-ĐM