Cách hủy đăng ký iCloud Storage

Nếu bạn thấy mình không cần dùng nhiều nhiều bộ nhớ iCloud trên iPhone, iPad hoặc máy Mac — hoặc nếu bạn chỉ đơn giản là muốn tiết kiệm một khoản tiền — hãy hủy đăng ký dịch vụ iCloud Storage. Đây là cách thực hiện.

Cách hủy đăng ký iCloud Storage trên iPhone, iPad

Việc hủy gói dung lượng iCloud trên iPhone hoặc iPad khá đơn giản

Để bắt đầu, hãy truy cập ứng dụng Settings bằng cách nhấn vào biểu tượng bánh răng trên màn hình chính.

Truy cập ứng dụng Settings

Trong Settings, hãy nhấn vào Apple ID của bạn.

Nhấn vào Apple ID

Trong màn hình cài đặt Apple ID, hãy nhấn vào “iCloud”.

Nhấn vào “iCloud”

Trong mục iCloud, chọn “Manage Storage”. Bạn sẽ tìm thấy tùy chọn này ngay phía dưới thanh mô tả tình trạng sử dụng bộ nhớ.

Chọn “Manage Storage”

Trên màn hình “Upgrade iCloud Storage”, bạn cuộn xuống dưới cùng và nhấn vào “Downgrade Options”.

Nhấn vào “Downgrade Options”

(Lưu ý: Bạn sẽ không thấy “Downgrade Options” nếu đang sở hữu tài khoản Apple One. Trong trường hợp này, bạn cần phải hủy đăng ký Apple One, và bộ nhớ của bạn sẽ tự động bị hạ cấp xuống gói miễn phí).

Nếu cần, hãy đăng nhập bằng mật khẩu Apple ID của bạn. Sau đó, trên màn hình “Storage”, hãy tìm phần “Choose Downgrade” ở dưới cùng. Chọn tùy chọn “Free” từ danh sách và nhấn vào “Done”.

Chọn tùy chọn “Free”

Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện yêu cầu bạn xác nhận việc hạ cấp gói lưu trữ. Nhấn vào “Downgrade”.

Thông thường, bạn sẽ vẫn có quyền truy cập vào dung lượng bổ sung mà mình đã trả tiền cho đến cuối tháng và sau đó, bạn sẽ bị hạ cấp xuống gói lưu trữ iCloud miễn phí. Trước khi điều đó xảy ra, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu mọi dữ liệu vượt quá giới hạn lưu trữ iCloud miễn phí (hiện tại là 5GB).

Cách hủy đăng ký iCloud Storage trên máy Mac

Đầu tiên, hãy mở System Preferences và nhấp vào “Apple ID”.

Nhấp vào “Apple ID”

Trong cửa sổ cài đặt Apple ID, hãy chọn “iCloud” ở menu bên phải, sau đó nhấp vào “Manage”.

Nhấp vào “Manage”

Chọn “Change Storage Plan”.

Chọn “Change Storage Plan

Trên trang “Upgrade iCloud Storage”, hãy nhấp vào nút “Downgrade Options”.

Nhấp vào nút “Downgrade Options”

Hãy nhập mật khẩu Apple ID nếu được yêu cầu. Sau đó, trong menu “Downgrade Options”, chọn tùy chọn “Free” trong danh sách và nhấn vào “Done”.

Nhấn vào “Done”

(Lưu ý: Nếu sở hữu khoản Apple One, bạn sẽ không thấy “Downgrade Options” ở đây. Để hạ cấp gói bộ nhớ, trước tiên bạn phải hủy Apple One).

Bây giờ, bạn sẽ thấy một bản tóm tắt về tài khoản Apple ID của mình. Nhấp vào “Done” và thay đổi sẽ có hiệu lực. Hãy đảm bảo bạn đã sao lưu mọi dữ liệu vượt quá giới hạn lưu trữ iCloud miễn phí (hiện tại là 5GB).

QTM-CN

QTM-ĐM