Cách chạm để tắt màn hình iPhone

Chạm để tắt màn hình iPhone nhanh rất đơn giản khi bạn không cần phải nhấn vào phím cứng để tắt màn hình. Thực tế thì bạn có thể thay đổi thời gian tắt màn hình iPhone, nhưng đôi khi bạn lại muốn tắt luôn màn hình iPhone trong khi chưa đến thời gian tắt màn hình mà mình đã đặt. Nếu vậy chúng ta chỉ cần nhấn giữ vào nút Home để tắt màn hình iPhone nhanh là xong. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách chạm để tắt màn hình iPhone.

Hướng dẫn chạm nút Home tắt màn hình

Bước 1:

Trước hết bạn nhấn Cài đặt trên iPhone. Sau đó trong giao diện các thiết lập cài đặt cho thiết bị, bạn nhấn vào mục Trợ năng. Chuyển sang giao diện mới bạn nhấn vào phần Cảm ứng ở mục Thể chất và vận động.

Trợ năng Cảm ứng

Bước 2:

Trong phần này bạn sẽ nhấn vào AssistiveTouch rồi kích hoạt tùy chọn này để bật nút Home ảo trên iPhone. Nếu bạn đã bật nút Home ảo thì kéo xuống bên dưới. Tiếp đến trong giao diện này bạn nhấn vào mục Nhấn giữ để thiết lập.

Bật nút Home ảo Nhấn giữ

Bước 3:

Lúc này có nhiều hành động thực hiện khi nhấn giữ nút Home ảo, chúng ta nhấn vào Khóa màn hình. Tiếp tục bạn kéo lên trên cùng sẽ xuất hiện phần Khoảng thời gian nhấn giữ để bạn thiết lập thời gian thực hiện để thực thi hành động.

Khóa màn hìnhThiết lập thời gian

Chúng ta sẽ dùng dấu cộng để tăng thời gian nhấn giữ và nhấn dấu trừ để giảm thời gian nhấn giữ. Thời gian tối thiểu nhấn giữ là 0,20 giây.

Như vậy khi bạn nhấn vào nút Home ảo bằng đúng thời gian thiết lập thì màn hình sẽ được tắt ngay lập tức.

Chọn thời gian

Video hướng dẫn tắt nhanh màn hình iPhone

QTM-CN

QTM-ĐM