1 mẫu bằng bao nhiêu ha, sào, m2?

1 mẫu bằng bao nhiêu ha, 1 mẫu bằng bao nhiêu sào, 1 mẫu bằng bao nhiêu m2? Đây là câu hỏi nhiều người thắc mắc khi có công việc liên quan tới đo đạc diện tích đất. Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé.

1 mẫu bằng bao nhiêu ha

1 mẫu bằng bao nhiêu sào?

1 mẫu bằng 10 sào

Và do 1 công = 1 sào

nên 1 mẫu = 10 công

1 mẫu bằng bao nhiêu m vuông

Tại miền Bắc

1 sào = 360m2

1 mẫu = 10 sào

Do đó, 1 mẫu Bắc Bộ = 3600m2.

Tại Trung Bộ 

Theo cách tính trong Trung bộ

1 sào = 500 m2

1 mẫu = 10 sào

Do đó, 1 mẫu Trung Bộ = 5000 m2

Tại Nam Bộ: 

1 sào = 1000 m2

1 mẫu = 10 sào

Do đó, 1 mẫu Nam Bộ = 10000 m2.

1 ha bằng bao nhiêu mẫu?

1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ .

1 ha = 2 mẫu Trung Bộ.

1 ha = 1 mẫu Nam Bộ.

Lưu ý: 

Đơn vị mẫu ở trên là đơn vị trong hệ thống đo lường của Việt Nam. Nó khác với đơn vị mẫu Anh nằm trong Hệ đo lường của Anh và Mỹ.

1 mẫu anh được xác định chuẩn xác như sau:

1 mẫu Anh = 1 acre = 4046.86 m2 = 0.404686 ha

Vì vậy, mọi người cần phân biệt rõ để tránh nhầm lẫn khi đo đạc.

Trong hệ thống đo lường của Việt Nam thời xưa còn sử dụng các đơn vị đo khác như tấc, li, công đất. Để biết các đơn vị này quy đổi ra cm, m như thế nào, mời các bạn tham khảo thêm trong các bài dưới đây:

  • 1 công đất bằng bao nhiêu m2, ha tính theo công đất Nam Bộ, Trung Bộ, Bắc Bộ
  • 1 tấc, 1 li, 1 phân, 1 thước bằng bao nhiêu mét, cm?

QTM-CS

QTM-ĐM